KTS-CZ, s.r.o.

KTS-CZ, s.r.o.

Kancelář technických specializací

Závodu míru 578/5
360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČ: 49192931
DIČ: CZ49192931

Informace o subjektu KTS-CZ, s.r.o.

Projekční kancelář Karlovy Vary

 

Kancelář technických specializací KTS-CZ byla založena v březnu 1993 a v současné době má celkem 12 stálých kmenových zaměstnanců, kteří nabyli zkušenosti i v partnerských kanceláří v Německu. Část zaměstnanců jsou držitelé osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, či energetičtí specialisté dle MPO. Kancelář spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery a projektování a inženýrské činnosti v oblasti techniky prostředí poskytujeme v celé České republice.

 

Technické a softwarové vybavení

 • KTS-CZ disponuje CAD pracovišti s Autocad LT včetně nástaveb Cadkon příslušných profesí a Revit MEP pro řešení BIM projektů.
 • Dále využívá programy Word, tab. procesor Excel, profesní program Solar Computer Göttingen, či výpočetní program pro tepelnou techniku Protech.
 • Všechna pracoviště jsou propojena přes server do sítě.

Specifikace inženýrských výkonů:

 • vzduchotechnika a klimatizace, vytápění, zásobování teplem, chlazení, potrubní systémy, zdravotní technika a instalace, snižování hluku
 • měření a regulace, elektro a sprinklery subdodávkou
 • studie, dokumentace pro územní řízení, projekty pro stavební řízení, projekty pro provedení stavby, podklady pro výběr dodavatele, výběr dodavatele, spolupráce při realizaci i dokončení stavby
 • poradenství, koncepční návrhy, analýza systémů, výběr technologií, koncepty zařízení, energetické koncepty, posouzení hospodárnosti,
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kontroly klimatizace a kotlů na základě osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 406/200 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Zajištění záruk a jistota zákazníka:

 • KTS-CZ poskytuje objednateli záruku na dílo ve sjednané lhůtě, v obvyklé délce. Záruční lhůta začíná okamžikem předání díla objednateli.
 • Jistoty zákazníka jsou dále zajištěny platebními podmínkami a sankcemi ve smlouvě o dílo.
 • Kancelář technických specializací KTS-CZ je pojištěna pro případ, že by z titulu své činnosti způsobila jinému subjektu škodu.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

KTS-CZ, s.r.o.

Závodu Míru 578/5

360 17 Karlovy Vary

 

Ing. Ondřej Košina

jednatel společnosti

tel.+420 353 505 025

Kde nás najdete?